Mediální analýza cesty Miloše Vystrčila na Taiwan

Mediální analýza cesty Miloše Vystrčila na Taiwan

Z analýzy společnosti NEWTON Media pro Česko-taiwanskou obchodní komoru lze zaregistrovat strmý nárůst publicity cesty předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila na Taiwan.

Během čtyř měsíců, od května do konce září, se o ní v klasických českých médiích objevilo přes 8 000 zmínek. Na sociálních médiích bylo 19 451 zmínek, z toho zhruba 13 000 na Twitteru a přes 3 000 na Facebooku.

Třetina zmínek je pozitivní

Celkem 69 % všech zmínek bylo zveřejněno na Twitteru. Z celkového počtu zmínek jich 35 % mělo pozitivní charakter. Kladné zmínky jsou často zaměřeny přímo na osobu Miloše Vystrčila. Jen 15 % zmínek bylo negativního charakteru, spojeny s kritikou Senátu a finanční stránkou cesty. Ze světa plynuly v naprosté většině pozitivní reakce. Odezva převládala z 96 % také na síti Twitter. Naprostá většina byla neutrálního, čistě informativního charakteru. Aktivní byli diskutující především v Hong Kongu, USA a Japonsku.

Přečtěte si více o cestě Miloše Vystrčila na Taiwan:

 

Medializace Česko – taiwanské obchodní komory

Od sprna do září bylo v českých a anglicky píšících taiwanských médiích uveřejněno 165 příspěvků týkajících se komory. Všechny příspěvky komoru zmiňovaly v souvislosti s cestou české senátní delegace na Taiwan. Celkem 56 % příspěvků vyznělo pro komoru příznivě. O medializaci komory se velmi výrazně zasloužil její předseda Pavel Diviš, který byl citován ve 135 příspěvcích a několika interview.

Přečtěte si více: 

 

Děkujeme Newton Media za vypracování mediálních analýz.

Newsletter

Stay in touch with us, we do not spam!


Czech - Taiwanese Business Chamber
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha, Czech Republic


+420 607 163 521

Search