Our events

Přidejte se k podnikatelské misi na Taiwan

Přidejte se k podnikatelské misi na Taiwan

The Czech-Taiwanese Business Chamber cordially invites you on behalf the Senate Chancellery to participate in the business delegation to Taiwan accompanying Miloš Vystrčil, the President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic during the visit to Taiwan from August 29 to September 5, 2020.

Česko-taiwanská obchodní komora Vás z pověření Kanceláře Senátu České republiky srdečně zve k účasti v podnikatelské misi na Taiwan, která bude doprovázet předsedu Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila při návštěvě Taiwanu v termínu 29. srpna - 5. září 2020. Pro koho je cesta určena? - Firmy hledající partnery pro vývoji a inovace z oborů, které mají velký potenciál na Taiwanu uspět: např. umělá inteligence, internet věcí, big data, cloudové služby, biotechnologie, nanotechnologie, e-mobilita, blockchain, robotika, drony, technologie a inovace ve zdravotnictví a životním prostředí, smart cities, cirkulární ekonomika a vesmírné technologie. - Společnosti, které s Taiwanem spolupracují a chtějí partnerství dále rozšiřovat. - Společnosti s konkrétními projekty, které chtějí na Taiwanu představit vybraným partnerům jako příležitost pro spolupráci.   Proč se cesty zúčastnit? Každý účastník bude mít možnost: - Prezentovat své produkty/služby prostřednictvím různých formátů: katalog firem, pitch prezentace, B2B prezentace. - Seznámit se s povahou taiwanského trhu ve svém odvětví prostřednictvím návštěv relevantních institucí a taiwanských podniků. - Spolupracovat na výběru podniků a institucí, které chce na Taiwanu oslovit a setkat se s relevantními partnery. - Zúčastnit se doprovodných společenských událostí během cesty, na které bude moci pozvat své taiwanské partnery.   Jaký bude předběžný program? 29. 8. večer odlet z Prahy30. 8. předpokládaný přílet do Taipei je ve večerních hodinách1. 9. Business summit za účasti předsedy Senátu PČR, B2B jednání, recepce s oficiální delegací předsedy Senátu PČR a vybranými taiwanskými partnery2. 9. Industry day - skupinový program pro účastníky podle odvětví3. 9. Individuální program na míru jednotlivým firmám a závěrečná recepce s taiwanským ministrem pro ekonomické záležitosti.4. 9. odlet do Prahy, předpokládaný přílet 5. 9. Detailnější program podnikatelské mise se nyní intenzivně připravuje a bude co nejdříve zveřejněn. Termíny odletu/příletu se mohou změnit v závislosti na letových podmínkách a programu.   Co bude během cesty zajištěno? Záloha na účastnický poplatek činí pro jednoho účastníka 65 000,- Kč a zahrnuje: - Účast na business summitu a B2B jednáních, prezentace v katalogu účastníků v angličtině a čínštině, účast na společných akcích, zajištění individuálních schůzek s taiwanskými partnery. - Let vládním speciálem Praha - Taipei a zpět. - Doprava na místě (autobus). - Kvalitní ubytování v jednolůžkových pokojích. - Tlumočení dle dohody, občerstvení.   Uzávěrka závazných přihlášek je do 15. července 2020. Bližší informace získáte na .   Business delegation to Taiwan with the President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic   The Czech-Taiwanese Business Chamber cordially invites you on behalf the Senate Chancellery to participate in the business delegation to Taiwan accompanying Miloš Vystrčil, the President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic during the visit to Taiwan from August 29 to September 5, 2020.   Who is the potential participant? - Companies that are looking for partners for research and innovation in industries that have high potential to succeed in Taiwan: artificial intelligence, Internet of things, big data, cloud services, biotechnologies, nanotechnologies, e-mobility, blockchain, robotics, drones, technologies and innovations in health care and environment, smart cities, circular economy, and space technologies. - Companies that already cooperate with Taiwan and want to enhance their partnership. - Companies that have specific plans that they want to present to potential Taiwanese partners as opportunities for cooperation.   Why take part in the delegation? Every participant will have the opportunity to: - Present his products/services through various formats: delegation catalogue, pitch presentations, B2B presentations. - Be introduced to the Taiwanese market in his industry via field trips and visits to relevant institutions and Taiwanese companies. - Cooperate in the choice of companies and organizations to address and to meet relevant business partners. - Participate in accompanying social events and an option to invite his Taiwanese partners to attend.   What is the preliminary program? 29. 8. Departure from Prague30. 8. Arrival to Taipei estimated in the evening1. 9. Business Summit with the address from the President of the Senate, gala evening with the official delegation of the President of the Czech Senate and selected Taiwanese partners2. 9. Industry Day – group program for participants based on industries3. 9. Individual program based on participants needs and evening reception with the Taiwanese minister of economic affairs.4. 9. Departure from Taipei, arrival to Prague estimated in the evening on September 5.A more detailed program will be released soon. Departure/arrival dates can change due to flight conditions or program.   What is arranged for participants? The participation fee deposit is 65 000 CZK and includes: - Participation in business forums and B2B meetings, presentation in the participants' book in English/Chinese, participation at joint events, arrangement of individual meetings with Taiwanese partners. - Flight by governmental plane to Taipei and back. - Superior accommodation in single rooms - Local transport by bus - Refreshments - Interpretation upon agreement   The deadline for registration is on July 15, 2020. Please contact us for further information on .

Newsletter

Stay in touch with us, we do not spam!


Czech - Taiwanese Business Chamber
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha, Czech Republic


+420 607 163 521

Search