fbpx

What we say

We do not shy away from saying our opinions aloud. Read our latest news and reports!

Mediální analýza cesty Miloše Vystrčila na Taiwan

Mediální analýza cesty Miloše Vystrčila na Taiwan

Z analýzy společnosti NEWTON Media pro Česko-taiwanskou obchodní komoru lze zaregistrovat strmý nárůst publicity cesty předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila na Taiwan.

Během čtyř měsíců, od května do konce září, se o ní v klasických českých médiích objevilo přes 8 000 zmínek. Na sociálních médiích bylo 19 451 zmínek, z toho zhruba 13 000 na Twitteru a přes 3 000 na Facebooku.

Třetina zmínek je pozitivní

Celkem 69 % všech zmínek bylo zveřejněno na Twitteru. Z celkového počtu zmínek jich 35 % mělo pozitivní charakter. Kladné zmínky jsou často zaměřeny přímo na osobu Miloše Vystrčila. Jen 15 % zmínek bylo negativního charakteru, spojeny s kritikou Senátu a finanční stránkou cesty. Ze světa plynuly v naprosté většině pozitivní reakce. Odezva převládala z 96 % také na síti Twitter. Naprostá většina byla neutrálního, čistě informativního charakteru. Aktivní byli diskutující především v Hong Kongu, USA a Japonsku.

Přečtěte si více o cestě Miloše Vystrčila na Taiwan:

 

Medializace Česko – taiwanské obchodní komory

Od sprna do září bylo v českých a anglicky píšících taiwanských médiích uveřejněno 165 příspěvků týkajících se komory. Všechny příspěvky komoru zmiňovaly v souvislosti s cestou české senátní delegace na Taiwan. Celkem 56 % příspěvků vyznělo pro komoru příznivě. O medializaci komory se velmi výrazně zasloužil její předseda Pavel Diviš, který byl citován ve 135 příspěvcích a několika interview.

Přečtěte si více: 

 

Děkujeme Newton Media za vypracování mediálních analýz.

Czech - Taiwanese Business Chamber
Rybná 716/24, Staré Město, 

110 00 Praha, Czech Republic


+420 607 163 521

Search